1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Piagam Pelanggan

1 GP

1

PENGENALAN:

Pelbagai garis panduan wujud daripada pelbagai agensi
•  JPV sebagai agensi peneraju pembangunan industri burung walit pada 01 April 2010
•  Penubuhan kumpulan-kumpulan kerja bagi menghasilkan SATU garis panduan untuk digunapakai di seluruh Malaysia
•  Melibatkan pelbagai jabatan dan agensi (kerajaan dan swasta)
•  1GP telah dibentangkan dan diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 09 Julai 2010
•  1GP dibentangkan di pre-council Majlis Mesyuarat Negara Kerajaan Tempatan Ke-63 pada 28 Julai 2010 di Putrajaya

•  1GP merangkumi:

    i.     GAHP
    ii.    GMP dan EBN
    iii.    Import/Eksport
    iv.    Penyelarasan JPBD Malaysia
    v.    Pendaftaran dan dayajejak
    vi.    Pelesenan
    vii.    Norma-norma yang berkaitan
FUNGSI:

•  1GP merangkumi:
    i.     GAHP
    ii.    GMP dan EBN
    iii.    Import/Eksport
    iv.    Penyelarasan JPBD Malaysia
    v.    Pendaftaran dan dayajejak
    vi.    Pelesenan
    vii.    Norma-norma yang berkaitan

 

Mac 2020
29
Ahad

Alih Bahasa