1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Piagam Pelanggan

KEDAH Bebas FMD 2016

1

coveFMD

1

bebasBrucella

Brucellosis adalah penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia. Penyakit zonosis ini boleh memudaratkan kesihatan manusia apabila terjangkit.

Penyakit ini boleh berjangkit kepada manusia melalui sentuhan ternakan terjangkit dan meminum susu yang tidak dipastur. Penyakit ini boleh dikawal dengan amalan seperti berikut:

1. Minum susu yang telah dipastur

2. Memelihara atau memgimport ternakan yang bebas brucellla

Jabatan telah mengambil langkah untuk memastikan negara kita bebas penyakit Brucellosis melalui kempen Bebas Brucella.

Orang ramai, penternak dan individu yang terlibat secara langsung dala industri ternakan dingatkan mematuhi langkah-langkay yang telah digariskan bagi memastikan negara kita bebas Penyakit Brucellosis.

 

 

 

 

Mac 2020
29
Ahad

Alih Bahasa